WEEKEND SPECIAL

BEPERKT AANTAL PORTIES

Tandoori Mix Grill

3 stuk Tandoori kip, 6 stukjes Lams kebab, Paprika/ uien / Citroen, 2 Garlic Naan

€ 26.50

0 | 0

Snack

Geroosterd kippenbout

€ 6.00

Bakabana

€ 2.50

Bananen chips

€ 3.75

Bara

€ 2.75

Bara met chutney

€ 3.25

Sold out

Brong Brong

€ 3.50

extra Saoto vulling

€ 3.50

extra Saoto vulling, rijst en ei

€ 5.25

Gado Gado met sate saus

diverse groente met ei en sate saus

€ 10.50

gevulde bara met kerrie lamsvlees

€ 9.50

Gevulde bara met kipkerrrie

€ 8.50

Kipsaté 3 stokjes

€ 8.00

Sold out

Kokos biesjes

€ 3.25

Sold out

kroepoek 100 gram

€ 2.50

lapis

€ 3.25

lempur (kip)

€ 3.50

Loempia (kip)

Surinaams loempia

€ 3.50

Pastei

€ 3.50

Sold out

pom kip (225 gram)

€ 6.00

portie bakabana ( 3 stuk) met pindasaus

€ 6.50

Saoto soep

€ 8.50

Saoto vega

Soep zonder ei en Kip met extra vulling en tauge

€ 7.50

Spekkoek Original

€ 3.75

Telo bakkeljauw

€ 8.00

Sold out

Telo met javaanse garnalen sambel

€ 9.00

Telo saté saus

€ 7.00

Telo met Sambel terie

€ 9.00

Telo plain

€ 6.00

Maizena koekjes

€ 3.25

Portie bakabana zonder pindasaus

€ 6.00

Sold out

Portie bakabana met pindasaus

€ 6.50

bakabana met pindasaus

€ 2.75

0.015669 | 15.669

Rijst gerechten

Rijst Geroosterd Kip met kousenband

3 stuk geroosterd kip, groente, sambal goreng

€ 17.50

Rijst vegetarisch pom met tempeh/tahoe ,groente

€ 18.50

Gele pesi moksie alesie/ gerookte kip/ met 2 stuks groosterd kip en groente en zuur

€ 19.50

Rijst met pom kip, 1 stuk geroosterd kip en groente

€ 21.50

Rijst sopropo zoutvlees met 2 stukjes geroosterd kip

€ 19.50

Indonesische rijstafel

Bami - gele rijst - nasi met 1 kipsaté, 2 geroosterd stuk kip, rendang (rundvlees), gado gado , sambelgoreng, tahoe/tempeh en ei.

€ 26.50

Rijst Gestoofd Rundvlees en kousenband

€ 18.50

Rijst met antroewa en kerrie lamsvlees en peper(apart)

€ 20.50

Rijst met kerrie lamsvlees en amsoi

€ 19.50

Rijst met antroewa zoutvlees en 2 stuks geroosterd kip

rijst met antrouwa in zoutvlees en 2 stuks geroosterd kp

€ 19.50

Rijst Bakkeljauw en kouseband

bakkeljauw met kouseband

€ 18.50

Rijst gado gado ( petjel) satesaus met 2 stokjes kipsate

€ 18.50

Rijst Gestoofd kipdijfilet met kousenband

gestoofd kipdijfile, kousenband en sambal goreng

€ 17.50

Rijst Kipsate (3 stuks) en kousenband

€ 17.50

Rijst met bruine bonen zoutvlees gerookte kip met 1 stuk geroosterd kip en kouseband

€ 18.50

Rijst met hete kipdijfile, kousenband, sambal goreng

€ 17.50

Rijst met javaanse kip, kousenband en sambal goreng

€ 17.50

Rijst mix kerrie rund, lams en kip

Rundvlees, lamvlees, kip en amsoi

€ 27.50

Rijst pom kip met bruine bonen(zoutvlees en gerookte kip) en 2 stuks geroosterd kip

€ 25.50

Rijst rendang met kousenband, ei sliertjes en sambal goreng

€ 17.50

0 | 0

Bami gerechten

Bami javaanse kip (met bot) kouseband en sambelgoreng

€ 18.50

Bami gestoofd rundvlees met groenten, ei sliertjes en sambelgoreng

€ 18.50

Bami gado gado satesaus met 2 sate stokjes

€ 19.00

Bami Gestoofd kipdijfile, groente en sambal goreng

gestoofd kipdijfile, kousenband, ei sliertjes en sambal goreng

€ 18.50

Bami Kipsate, kousenband, ei sliertjes, sambal goreng

€ 18.50

Bami met kerrie lamsvlees met groente

€ 18.50

Bami met moksi meti

Bami geroosterd kip, fachong, gestoofd rundvlees, fachong, ei sliertjes en sambalgoreng

€ 19.50

Bami nasi mix met geroosterd kip/ groente, sambelgoreng en ei

3 stuks geroosterd kip, kouseband, ei sliertjes, sambelgoreng

€ 18.50

Bami pom met kouseband, sambelgoreng

€ 18.50

Bami Rendang met kouseband, gebakken ei en sambelgoreng

Rendang, kouseband, ei sliertjes, sambelgoreng

€ 18.50

Bami Vegetarisch tahoe tempeh, groente en sambelgoreng

Bakkeljauw, kouseband, sambelgoreng

€ 17.50

Bami bakkeljauw en kousenband

€ 18.50

Bami Geroosterde Kip, groente, ei sliertjes en sambel goreng

€ 18.50

Bami Gestoofde Dijfilet/ kouseband/ sambelgoreng en ei

€ 18.50

Bami hete kipdijfile met kouseband

€ 18.50

0 | 0

Middel portie bami gerechten

Bami javaanse kip

(met bot) kouseband en sambelgoreng

€ 15.00

Bami Gestoofd Rundvlees

met groente en sambelgoreng

€ 15.00

Bami Kipsate

kousenband en sambal goreng

€ 15.00

Bami met kerrie lamsvlees

met groente

€ 15.00

Bami Rendang met kouseband, gebakken ei en sambelgoreng

Rendang, kousenband en, sambal goreng

€ 15.00

Bami Vegetarisch tahoe tempeh, groente en sambelgoreng

Bakkeljauw, kouseband, sambelgoreng

€ 15.00

Bami bakkeljauw en kousenband

€ 15.00

Bami Geroosterde Kip

met groente en sambal goreng

€ 15.00

Bami Gestoofde Dijfilet

Kousenband en sambalgoreng

€ 15.00

Bami hete kipdijfile

kousenband en sambalgoreng

€ 15.00

0 | 0

Klein bakje Bami

Bami kip gestoofd

€ 9.50

Bami rund gestoofd

€ 10.50

Bami lamsvlees

€ 10.50

Bami bakkeljauw

€ 10.50

Bami kip geroosterd

€ 9.50

Bami vega

(tahoe/ tempeh / kousenband)

€ 9.00

Bami kipdijfile gestoofd

€ 9.50

0 | 0

Nasi gerechten

Nasi bakkeljauw, kousenband en sambalgoreng

Bakkeljauw, bakkeljauw en sambalgoreng

€ 18.50

Nasi Gestoofd Rund, groente, ei sliertjes en sambelgoreng

gestoofd rund, kousenband, eisliertjes en sambalgoreng

€ 18.50

Nasi kerrie kipdijfile, kousenband en sambalgoreng

kerie kipdijfile, kousenband en sambalgoreng

€ 18.50

Nasi Kipsate ( 3 stuks)

3 stuk kipsaté, groente, ei sliertjes en sambalgoreng

€ 18.50

Nasi met gado gado pindasaus met 2 kipsate stokjes

nasi (750cc), mix groente gado gado met ei / 2 stuk kipsaté met satesaus

€ 19.00

Nasi met kerrie lamsvlees en groenten

Kerrie lamsvlees met kousenband en sambalgoreng

€ 18.50

Nasi met moksi meti

Geroosterd kip, kip fachong, gestoofd rundvlees, ei sliertjes en sambalgoreng

€ 19.50

Nasi Rendang, groente, ei sliertjes en sambelgoreng

€ 18.50

Nasi hete kipdijfile

met groente, ei sliertjes en sambelgoreng

€ 18.50

Nasi Geroosterd kip, groente. ei sliertjes en sambelgoreng

€ 18.50

Nasi Gestoofd kipdijfilet, groente, ei sliertjes en sambelgoreng

€ 18.50

Nasi met javaanse kip en kouseband, ei slietjes en sambelgoreng

€ 18.50

Nasi pomkip en groente

pomlkip, kouseband en sambelgoreng

€ 18.50

Nasi Vegetarisch (Tahoe/Tempe) kouseband en sambelgoreng

€ 18.50

0.0157548 | 15.7548

Middel portie nasi gerechten

Nasi bakkeljauw

met kousenband en sambalgoreng

€ 15.00

Nasi Gestoofd Rund

kousenband en sambalgoreng

€ 15.00

Nasi kerrie kipdijfile

met kousenband en sambalgoreng

€ 15.00

Nasi Kipsate

kipsaté, groente en sambalgoreng

€ 15.00

Nasi met kerrie lamsvlees en groenten

Kerrie lamsvlees met kousenband en sambalgoreng

€ 15.00

Nasi Rendang

met groente en sambalgoreng

€ 15.00

Nasi hete kipdijfile

met groente en sambalgoreng

€ 15.00

Nasi Geroosterd kip

met groent en sambalgoreng

€ 15.00

Nasi Gestoofd kipdijfilet

met groente, ei sliertjes en sambelgoreng

€ 15.00

Nasi javaanse kip

met kouseband, ei slietjes en sambelgoreng

€ 15.00

Nasi Vegetarisch (Tahoe/Tempe)

met kouseband en sambelgoreng

€ 15.00

0 | 0

Klein bakje Nasi

Nasi kip gestoofd

€ 9.50

Nasi rund gestoofd

€ 10.50

Nasi lamsvlees

€ 10.50

nasi bakkeljauw

€ 10.50

Nasi kip geroosterd

€ 9.50

Nasi vega

(tahoe/ tempeh / kousenband)

€ 9.00

Nasi kipdijfile gestoofd

€ 9.50

0 | 0

Roti gerechten

Roti kerrie lamsvlees, aardappelen en groenten

€ 18.50

Roti kerrie kipdijfile en kerrie rund (mix)

€ 17.50

Roti Kipdijfilet, aardappel, groenten,ei

€ 17.50

Roti met kerrie kip (bot), kousenband, groente en ei

€ 17.50

Roti plaat

€ 2.50

Roti rol kip

€ 12.50

Roti vega pompoen met aardappel en kousband

€ 17.50

Roti vegetarisch

zonder ei

€ 12.50

Roti vegetarisch met ei

€ 13.50

Roti kerrie rundvlees met groente en aardappel

€ 18.50